Årets regionmøter blir noe senere enn vanlig. Møtene blir i et samarbeid med Bondelaget og Fylkesmannen. Tema for møtene: Dialogmøter...

- Ny erstatningsordning

- Beregning av normaltap

- Nytte av saukontrollen

I tillegg til medlemmer fra styret i Sør-Trøndelag Sau og Geit, vil det delta personer fra Fylkesmannens miljøavdeling, Bondelag og Nortura.

Plan for møtene:

  • Orkanger 24/2
  • Selbu 3/3
  • Oppdal 4/3
  • Støren 10/3
  • Rissa 17/3