1. Februar Mjuklia Berkåk
2. Februar Camp Eggen Selbu
7. Februar Kaffekroa Ålen 
Alle møter kl. 19.00.

 

Tema: Mere egenprodusert for til sauen, bedre grovfor og beite v/Torhild Svisdal Mjøen - Midt-norsk  landbruksrådgivning. 

 

Møter for Fosen og Hemne, Frøya og Hitra vil bli annonsert senere.