Noen har fått blankt avslag, mens andre har fått avkortning i større eller mindre grad. Mange har opplevd at Fylkesmannen har brukt en helt annen normaltapsprosent enn de historiske gjennomsnittstall som tidligere er blitt utregna av kommunal landbruksmyndighet og akseptert av Fylkesmannen. Felles for brukerne er at de forstår lite eller ingenting av de vurderinger som er blitt gjort og av den begrunnelse som er gitt av saksbehandler.

Fylkeslagets anbefaling: Så snart som mulig å samle medlemmene i beitelaget eller lokallaget i Sau og Geit, få gjerne med en representant for kommunal landbruksforvaltning, og gå gjennom sakene og vedtaka. Hvis det er mangelfull begrunnelse eller en uforståelig begrunnelse, send snarest et skriftlig krav til Fylkesmannen om begrunnelse for vedtaket, vise til Forvaltningslovens bestemmelser. Da vil en ny 3-ukers klagefrist begynne å løpe fra den dag en mottar en begrunnelse for vedtaket . Deretter må en foreta en vurdering av om en skal klage på erstatningsvedtaket.