Konferansens første dag hadde temaet ”Beiting i utmark – økning av matproduksjon eller leveranse av andre samfunnstjenester”.  Her var det innlegg fra politisk ledelse i LMD, beiteforskning, næring, og representanter for andre brukergrupper i utmark.  Beitebruksprosjektet i Oppland, som er finansiert av Nasjonalt beitebruksprosjekt, ble også presentert denne dagen.

Konferansens andre dag var viet til øvrige aktiviteter innenfor Nasjonalt beiteprosjekt. Dette er stor grad regionale prosjekter der ulike fylkesmenn har stått for gjennomføringen. Nasjonalt beiteprosjekt har hatt aktivitet over et bredt spekter innenfor de tre hovedkategoriene (1) organisering og planlegging, (2) elektronisk overvåking og (3) sykdommer på beitedyr.

Foredragene kan du se her...