Studietur Sveits
 
Som tidligere nevnt har styret i Sør- Trøndelag sau og geit jobbet med å få til en studietur til
Sveits for sine medlemmer. Vi kommer nå med et tidspunkt og et opplegg for en slik tur.
Tidspunktet blir mandag til fredag 27. - 31. August 2018.
 
Opphold og overnatting blir på Plantahof landbruksskole. Vi ankommer dit på formiddagen
27. august.
 
Tirsdag 28. august blir det informasjon og omvisning på Plantahof pluss det
tilknyttede småfe-kompetansesenteret i Chur. Småfe-faglærer Andreas Michel er
med, pluss en av de ansatte ved kompetansesenteret.
I tillegg legges det opp til et gårdsbesøk denne dagen.
 
Onsdag 29.8.: Andreas Michel skal komme med tips til gårds- og ev. seterbesøk. Litt
usikkert om han vil være med på utfluktene også.
 
Torsdag 30.8.: Fra prosjektet “La Caura” har jeg fått spontan positiv respons, men
foreløpig ikke noe konkret programforslag med pris. Men de vil jo gjerne at vi
overnatter der oppe i regionen også – vi får vurdere det litt når programmet begynner
å få konkrete former.
 
Retur til Norge blir på ettermiddagen 31. August.
 
Dersom det blir 25 stk blir prisen per pers ca. 9000,- kr + reiseutgifter (fly).
Pris per pers på fly kr. 3850,- inkl. skatter og innsjekket bagasje.
 
Opplegget for turen organiseres av Susanne Jӓggy fra Røros som er født i Sveits og
som har arrangert flere slike turer.
 
Kontaktperson Olav Edvin Heggvold
          tlfnr.  40289505
 
 
Påmelding skjer til Stig Runar Størdal innen 30. April.