Program: 
10.30 Åpning og kort orientering fra fylkeslaget. 
10.45 Dyrevelferdsmeldinga ved styremedlem Åshild Øritsland Våge, NSG. 
11.45 Lunsj. 
12.30 Mulig omvisning Malvik. 
13.30 Avlsarbeidet i NSG v/leder i landsrådet Atle Moen. 
14.30 Hvordan organisere gaupejakta for at den skal bli effektiv og 
dukumentasjon av spor v/jaktleder Jon Morten Nessevoll, Holtålen Kommune. 
15.30 Oppsummering - avslutning. 

Av hensyn til servering vil vi gjerne ha et hint om hvor mange som kommer innen 
søndag 12.november til Bjørn Wæhre på epost bjornwehre@outlook.com eller 
sms 90604293. 

Med vennlig hilsen 
Sør- Trøndelag sau og geit. 
styret