Ola Arne Aune ble valgt som leder i STSG på årsmøtet i 1994 og satt som leder til 1999 (5 år) da Olav Edvin Heggvold ble valgt. Ola Arne fortsatte i styret fram til 2006 (12 år) der han hovedsakelig jobbet med rovdyrsaker. Ola Arne har gjort en svært grundig jobb når det gjelder arbeidet med rovdyr og de problemene dette har ført til for næringa. Selv om han nå har blitt " kårkaill" er han fortsatt svært opptatt av rovdyrproblematikken. Han er nå leder for Oppdal og Rennebu lokallag Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk, han er også 1. vara til landsstyret i Folkeaksjon. Han har også vært medlem av valgkomiteen i NSG`s landslag. Ola Arne har vært lokallagsleder i Oppdal fra 1990 - 1992 (2 år). Han har vært dommer under NM i saueklipping de gangene det har vært arrangert her i fylket. Han har også mange år bak seg som kåringsdommer i fylket, og også i nabofylker.