Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Juli 2020
Ma Ti On To Fr
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       

Siste publiserte artikler

 • Styresmøte 10.02.15

  12.02.2015 | Skrevet av Hans Morten Eriksen

  Les mer

 • Styresmøte 06.10.14

  26.11.2014 | Skrevet av Hans Morten Eriksen

  Les mer

 • Styresmøte 10.06.14

  11.06.2014 | Skrevet av Hans Morten Eriksen

  Les mer

 • Styresmøte 12.03.14

  11.06.2014 | Skrevet av Hans Morten Eriksen

  Les mer

 • Styresmøte 17.02.14

  11.06.2014 | Skrevet av Hans Morten Eriksen

  Les mer

 • Styremøte 10.04.13

  22.05.2013 | Skrevet av Morten Munkeby

  Les mer

 • Styremøte 18.01.13

  25.01.2013 | Skrevet av Stefan Skulstad

   

  Styremøte N-T gjeterhundlag 18.01.13, Mære landbruksskole

  Fremmøtte: Ova Sundman, Stefan Skulstad, Bård Fjell, Jostein Omli, Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo. Olav Tiller og Oddbjørn Kåsa stilte eksternt.

   

  1. Årsmøtepapirer.

                  Anne-Gudrun formulerer årsmelding og sender til kopiering. Årsmøtepairer sendes på e-post til de som har oppgitt adresse, og per post til resterende. Samtidig legges dette ut på nettsiden. Anne-Gudrun er foreslått som ordstyrer på årsmøtet.

  Regnskap og budsjett bel ikke gjennomgått da Sanna måtte melde frafall.

  Stefan lager arbeidsplan for 2013.

  2. N-T cupen. Premiering.

                  Anne-Gudrun ordner premiering til årsmøtet.  

  3. Høring fra NSG.

                  Styret har diskutert høringa. Vi oversender denne til de som går norgesserien, de som konkurrerer på høyere plan, samt de som er dommere.

  4. Temakveld.

                  Eget referat fra temakveld.

  5. Bruk av gjeterhund.

                  Vi har diskutert mulige årsaker til at medlemstallet har gått ned, og kommet fram til mulige faktorer som har vært medvirkende til dette. Som tiltak gjennomfører Anne-Gudrun en undersøkelse på frafalne medlemmer om hvorfor de har falt fra, og skriver en kort og lettfattet rapport på dette som en veiledning i videre arbeid.

   

  Les mer

 • Styremøte 10.01.13

  12.01.2013 | Skrevet av Stefan Skulstad

  Les mer

 • Styremøte 22. oktober, Stod.

  10.11.2012 | Skrevet av Stefan Skulstad

   

  Møtt: Jostein, Stefan, Randi og Anne-Gudrun. Gunnar Austli, Bård Fjell, Ove Sundmann og Sanna Rømo ikke møtt.

  Sak 120026 – Fylkeskampen

  Verdal og Levanger tar denne. Jostein og Sanna plukker ut til dette, de fem øverste i hver klasse fra Nordtrønder-cupen. Styret ønsker flest mulig ulike førere. For å fylle opp klasse to tar vi ned klasse tre hunder. Jostein og Sanna hører med Verdal om tidspunkt og prater med sørtrønderne. Frist  for å ha deltakerne klare er onsdag før prøven. Hører også om premiering.

  Sak 120027 – Arbeidsoppgaver fra forrige møte

  La fram Anne-Gudruns forslag til sponsortilbud. Vi foreslår å søke om sponsing av laget, hvor halvparten går til prøver og den andre halvparten til kurs. Vi foreslår å tilby pakke, med reklame i Gjetern, hjemmeside, profilering på kurs, profilering på prøver, logo på premie. Vi søker langvarig sponsoravtale, minst tre år av gangen. Foreslått pris er 20 000. Det presiseres at sponsing ikke gir enerett på disse tjenestene.

  Jostein har fått tak i protokollene. Det kommer sannsynligvis ikke til å ligge noe klart digitalisert/sammendrag til årsmøtet. Dette vil gjøres i løpet av vinteren.  Anne-Gudruns Maurice ordner område for disse på nett.

  Sak 120028 – Økonomi

  Purring på utelatt kontingent sendt ut med Gjetern til de som ikke tidligere har betalt. Resten av denne posten utsettes til neste møte.

  Sak 120029 – Årsmøtet

  Dato for årsmøtet er fredag 1. februar, på Stiklestad kultursenter, klokken 18.30. Anne-Gudrun ordner booking av møterom og servering. Det føyes til i innkallinga at årsmøtepapirene muligens ikke vil komme før en uke før møtet.  De må da ut innen 25. januar.  Siste frist for å sende innkommende saker er 15. januar. Siste styremøte før årsmøtet er 16. januar.

  Sak 120030 – Eventuelt

  Vi har registrert at FM falt på samme dag som lokalprøve på Verdal. Vi etterstreber en bedret kommunikasjon mellom lagene slik at dette ikke gjentar seg.  

  Stefan fremmer forslag om å invitere en fra fylkeslaget i NSG til styremøtene, og at vedkommende har forslag- og talerett, men ikke stemmerett. Forslaget vedtas, og vi starter med å invitere representant fra NSG sitt fylkeslag til vårt neste styremøte. 

  Organisasjonsstruktur på lokallag og fylkeslag tas opp av Jostein. Vi inviterer O. Kaasa som representant fra gjeterhundrådet for å presentere hva de gjør og hvilke planer de har. Vi vurderer ut fra dette hvorvidt det skal legges frem forslag på strukturendringer som sak på årsmøtet.

  Neste styremøte 25. november, klokka 11.00, hos Jostein. 

  Les mer

 • Styremøte 07.08.2012

  14.08.2012 | Skrevet av Stefan Skulstad

   

  Styremøte 7. august, Åsmoen, Levanger

  Tilstede:

  Stefan, Jostein, Bård, Sanna og Anne-Gudrun. Ove Sundmann, Randi Lund og Gunnar Austli ikke møtt.

  120016 Meldingssak

  Fått bekreftelse på at Verdal og Levanger tar fylkeskampen.

  120017

  Bård Fjell informerer om nye registreringsregler fra NKK. Alle valper påkreves chippet. Styret stiller seg positiv til chipping, men negative til kravet fra NKK. Sanna kontakter Stig Runar Størdal per mail for å høre hva gjeterhundrådet mener om dette.

  I tillegg er det regler på hvor mange kull en kan ha på tispe, vi spør samtidig om hva de mener om at NKK mener at du skal søke dispensasjon etter femte kull.

  Sanna sender denne mailen etter å ha sendt denne til styret først.

  120018

  Sponsing av Nord-Trøndercupen

  Det er fremlagt for styret en idé om sponsing av Nord-Trøndercupen. Vi kontakter potensielle sponsorer og tilbyr reklame på prøver eller logo på premier eller lignende. Eventuelt kunne det også gis produkter med logo som premie. Klassenavn eller navn på cupen. Reklame på hjemmesida vår. Sponsorprodukter som premier. Reklame i «Gjetern». Anne-Gudrun utarbeider et forslag til dette. Dette foreligger på mail til styret innen 25. august.

  120019

  Evaluering av gjeterhundkurs i sommer

  Tilbakemelding om dyktig instruktør. Styret takker vertskapet for god organisering. Samme instruktør er bestilt til neste år, 14.-16. eller 21.-23. juni.

  Etter årets erfaring må vi til neste år satse på bindende påmelding minimum 14 dager før, samt å bli bedre til å markedsføre kurset via internett og e-post til lokallag, tolk er nødvendig. Vi bør bli tidligere bestemt på når og hvor kurset avholdes, da dette gjør det lettere å be om bindende påmelding. Det skal lages smørbrødliste på ansvar og tilgjengelighet, samt generell informasjon.

  120020

  Utvalg som ser gjennom gamle protokoller

  Vi velger ut en fra styret og noen utenfor styret til å se gjennom gamle protokoller for å fastslå gjeldende regler. Jostein Omli stiller fra styret, og kontakter to personer til å dele denne jobben med han. Dette skal være ferdig senest før årsmøtet.

   

  120021

  Scanning av protokoller

  Morten Munkeby har sagt seg villig til å hjelpe til å digitalisere protokoller sammen med Jostein fra styret.

  Anne-Gudrun hører med sin tilkommende ektemann om han kan komme med et forslag på hvordan disse kan oppbevares på internett, på et passord-beskyttet område.

   

  120022

  Oversikt over lagets eiendeler

  Anne-Gudrun skaffer oversikt over dette, samt sender inn utlysning til «Gjetern».

  120023

  Økonomi

  Sanna orienterte om den økonomiske ståa. Vi ligger så langt så vidt på pluss totalt sett. Ingen store summer i avvik fra budsjettet.

  Sanna tar kontakt og ordner med utsending av purring på medlemskontingent. Hun ordner også med eventuell purring i «Gjetern». 

  Anne-Gudrun oppretter innmeldingsskjema på nettsida, med spørsmål om e-post og eventuelt mobilnummer.

  120024

  Stefan hører med Sør-Trøndelag om arrangering av felles instruktørkurs i løpet av sen høst eller tidlig vinter.

  Eventuelt

  120025

  Gjeterhundprøve i Stod. Allerede påmeldt rundt 25 hunder. Start tirsdag 14. klokka 14.00. Start onsdag 15. klokka 14.00. Jostein ordner sau, til mandag 18-tida, Stefan skaffer folk til å hjelpe å sette opp bane og kjøre gjennom sau. Anne-Gudrun kontakter potensielt kioskpersonale, om ikke kontakter Anne-Gudrun Jostein som igjen kontakter alternativer. Stefan sjekker hvem som dømmer og ordner overnatting til denne. Jostein har til 18. den 8. august til å finne en dommersekretær. Stefan hører med frivillige til å ta inn penger. Jostein tar ansvar for utsetterkveet. Dømmeskjemaene må legges inn på data i etterkant, dette gjør Sanna. Jostein tar seg av trekklista og utsettet. Stefan legger ut invitasjon på hjemmeside. Åpen påmelding til og med fredag. Listen trekkes lørdag og legges ut lørdags kveld eller søndag. Sanna tar ansvar for å legge den ut.

   

  Neste møte avholdes mandag 8. oktober. Hos Jostein. Anne-Gudrun ordner servering. 

  Les mer

Medlemskontigent 2019

Priser:   
Hovedmeldem         250,-
Husstandsmedlem  100,-  

Kontonummer: 4440.06.51296

Husk å skrive navn på den / de medlemskapet gjelder for i meldingsfeltet ved betaling. 

 
Nord-Trøndelag Gjeterhundlag
 
Postadresse
CO
Kjell Johansen
Harran, 7873 Harran
 
Kontakt Tlf.: (+47) 95 94 98 23