Svartfjeslaget holder årsmøte tirsdag 1 februar 2022.

 

Utfylande informasjon ligg som vedlegg på denne artikkel.

 

Merk! Dei som vil delta via Teams på årsmøte må sende mail til Leder, Ole Johan Bergene på ojb@svea.no

 

Styret