Møtet ble avholdt 23. februar 2013

Tidspunkt: 12:00 – 15:30

Sted: Rica Airport Hotel, Sola.

Til stede: 9 medlemmer + Thor Blichfeldt fra kl 13.

 

Følgende saker ble behandlet:

 1. Karleif Bore ønsket alle velkommen.
 2. Ottar Endresen ble valgt til møteleder.
 3. Innkallingen og saksliste ble godkjent, men det ble bemerket at en del av medlemmene ikke har fått innkallingen. Dette må rettes på til neste årsmøte.
 4. Valg. Valgkomiteen var ikke til stede. Bernt ledet valget.
  1. Formann velges for 1 år. Karleif gjenvalgt.
  2. Medlem for 2 år: Bernt Undheim gjenvalgt.
  3. Medlem for 2 år: Ottar gjenvalgt.
  4. Ronny Mattingsdal ønsket avløsning. Simen Høyland valgt for resten av perioden (1 år).
  5. Varamedlem for 1 år: Ken Rune Birkeland gjenvalgt.
  6. Valgkomite: Tore Matningsdal valgt for 1 år. Bjørn Johan Hatleskog valgt for 2 år.
 5. Årsmeldingen for 2012 godkjent med 42 innmeldte medlemmer.
 6. Regnskapet ble lagt fram av Bernt i stedet for kasserer som ikke var til stede. Godkjent med overskudd på 6277,50 kr.
 7. Medlemskontingenten heves til 300 kr.
 8. Matpause
 9. T-skjorter. Styret håndterer dette.
 10. Rasebeskrivelse og Kåringsregler ble gjennomgått og justert på enkelte punkt – se eget vedlegg. Sendes til Avlsrådet for godkjenning. Eventuelle merknader derfra tas opp i styret. Årsmøtet satte pris på at Thor Blichfeldt tok seg tid til å være med og bidra med faglige innspill.
 11. Semin. Blichfeldt opplyste at Avlsrådet ikke har planer om å ta inn flere værer fra embryoimport høsten 2013. Styret har kort tid på seg til å spore opp aktuelle seminkandidater av norsk type for høsten 2013. Styret har – i samarbeid med NSG – ansvar for å plukke ut aktuelle seminkandidater av langulla type og med gode produksjonsegenskaper i Skottland.
 12. Salg av livdyr og resultatet av embryoinnlegga – Bernt orienterte.  Mange ble kåra.
 13. Prioriterte saker for styret i 2013:
  1. Skottlandtur 2014
  2. Registrere laget i Brønnøysund som forening. Forslag til vedtekter legges fram til godkjenning på neste årsmøte.
  3. Finne webansvarlig. Hjemmesiden må være à jour til enhver tid.
 14. Visning av bilder fra medlemmenes besetninger. Fordel og ulemper med lang kontra kort ull ble gjenstand for diskusjon. Her er det ulike synspunkt i laget.

 

Sola, 23. februar 2013

Ottar Endresen (sign)

sekretær