Årsmøtet ble holdt lørdag 14. mars 2015 på Landbrukssenteret, 4376 Helleland

Foruten vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt Vedtekter for Svartfjeslaget. Reviderte kåringsregler inklusive rasebeskrivelse ble også vedtatt. 

Nytt styre ble også valgt