Nyyyt har no fått ønsket mengde med lam og det er no iikkje mulig å levere fleire lam til Nyyyt for sesongen 2022.