Navn
Rasens norske navn er svartfjes. Den er også kjent som lyngfår.

Formål
Formålet med rasen svartfjes er å avle på en hardfør sau som egner seg godt til utegange, samtidig som den skal produsere lam av middels slaktevekt og god kjøttfylde.

Rasebeskrivelse
Rasebeskrivelsen er et idealmål for de beste dyrene, men Raselaget for svartfjes aksepterer noe avvik og variasjon i populasjonen. Ved vurderingen av enkeltindivider er det helhetsinntrykket som er avgjørende.

1. Generelt
Svartfjes er en lettbygd og lågstilt sau. Den er svært hardfør og livskraftig og har lette lamminger.Noe lågt lammetall. Søyene har fine jur og gode morsegenskaper.

2. Horn
Begge kjønn skal ha horn. Det skal være god avstand mellom kjeve og hornas innside.

3. Ulltype
Ullfellen er lang og grov. Avkom etter importerte dyr fra Skottland (embryo eller semin) kan ha kortere ullfell av crossbreedtype.

4. Farge
Ullfellen er kvit. Svarte eller mørke hår og flekker kan forekomme, særlig i nakke og på hale.

5. Vekt
Voksne værer kan nå opp til 80-100 kg levende vekt. Søyenes levende vekt er 45-60 kg.

6. Jur – spener
Svartfjes har fint forma jur med forholdsvis små spener som er lett tilgjengelig for lamma. Marispener forekommer stort sett aldri.

7. Hale
Halen er halvlang og ulldekt. Er vanligvis kvit.

8. Hode
Hodet skal være svart eller svart med kvite avtegn. Ønskelig med markert overgang mellom det svarte hodet og den kvite fellen. Eldre dyr har ofte grå mule. Hodet skal framstå som kraftig og robust med svakt konveks neserygg.

9. Rygg
Ryggen skal være rett og bred, med jevn overgang fra manken.

10. Bryst
Brystet bør være bredt med bogene godt sluttet til kroppen. Det bør ikke være noe knip bak bogene ved overgangen til brystet. Det bør være god bredde mellom frembeinene.

11. Kryss
Krysset bør være hellende.

12. Bein
Rasen har forholdsvis kraftige, relativt korte bein med gode kodeledd og haser. Ganglaget skal være kraftfullt og spenstig med god beinføring. Klauvene skal være kraftige og jevne. Beina skal være svarte og kvite.