Semin væren 2016 06 254 Terry.

Det ble importert 95 doser av Terry. Salget ble fordelt utover 2017 tom 2019 sesongen. Salget ble kun tilgjengelig for medlemmer av sauekontrollen slik at importen skulle komme det registrerte avlsarbeidet tilgode.

Pr dags dato har dette resultert i 71 avkom og av dette er det født 41 værlam. Det er blitt kåra 24 lam etter Terry og han er farfar til 28 kåra lam.

Semin væren 2016 06 257 Nick

Det ble importert 61 doser av Nick. Salget ble fordelt utover 2017 og 2018 sesongen. Salget ble kun tilgjengelig for medlemmer av sauekontrollen slik at importen skulle komme det registrerte avlsarbeidet tilgode.

Dette har resultert i 58 avkom og av dette er det født 32 værlam. Det blei kåra 13 verlam etter Nick og han er farfar til 2 kåra verlam.

Kilde animali og Nsg