Det ble i 2018 imortert semin fra 2 værer til semin.

2016 06 258 Peter ( til venstre) og 2015 05 320 Andy ( til høgre).

Merk Peter og Andy er far og sønn. 
Det er registrert noe feil i avlsdatabanken til nsg som gjør at Andy er registrert som far til Peter, dette er feil, det skal motsatt.

Det ble importert 30 doser av Peter. Import seminen ble solgt 2018 sesongen. Salget ble kun tilgjengelig for medlemmer av sauekontrollen slik at importen skulle komme det registrerte avlsarbeidet tilgode.

Dette har resultert i 21 avkom og av dette var det født 8 verlam. Det ble kåra 4 verlam etter Peter.

Det ble importert 44 doser av Andy. Import seminen ble solgt 2018 sesongen. Salget ble kun tilgjengelig for medlemmer av sauekontrollen slik at importen skulle komme det registrerte avlsarbeidet tilgode.

Dette har resultert i 22 avkom og av dette var det født 13 verlam. Det ble kåra 8 lam etter Andy

Kilde Animalia, Nsg og Matthew Hamilton ( oppdretter)