Nsg har importert semin fra 3 nye værer fra UK som vil komme i salg fra 2020 sesongen og fremover, om alle kjem for salg  for sesongen 2020 er enno uvist.

Semin importen kjem fra Matthew Hamilton i Skottland. 

Kåringsnummer og navn er enno ikkje tildelt fra Nsg.

09556

 

11918

 

10931

 

Kilde Matthew Hamilton