Styremøte 08.05.2014

På Biblioteket på Landbrukssenteret, Helleland kl 19:00.

Til stede: Rolf, Bernt, Ottar , Normann.

 

Sak 01-14 Konstituering  

Formann: Rolf Gravdal, valgt på årsmøtet.

Nestformann: Bernt Undheim

Sekretær: Ottar Endresen

Kasserer: Simen Høyland

Medlem: Normann Holmen

Vara: Ken Rune Birkeland.

 

Sak 02-14 Seminvær

Vi har sannsynligvis en vær klar (Torland).

Vi har sett på bilder av værer fra Radøy. Mødre og bestemødre er også avbildet.

Vedtak: Bernt avtaler med eier og undersøker Mædie prøver. Vi velger nr 47.

 

Sak 03-14 Kåringsregler for 2015

Ottar og Rolf har utarbeidd forslag til endringer i kåringsreglene på bakgrunn av ideer frå møtet på Gardermoen.

Vedtak: Forslaget sendes på mail til styremedlemmene pluss Ken Rune.

 

Rolf Gravdal (sign)

styreleder

Referent: Ottar