Formann Rolf Gravdal, gjenvalgt for 1 år

Medlem Normann Holmen, ikke på valg

Medlem Simen Høyland, ikke på valg

Medlem Ottar Endresen, gjenvalgt for 2 år

Medlem Bernt Undheim, gjenvalgt for 2 år   

Varamedlem Ken Rune Birkeland, gjenvalgt for 1 år

Fra venstre: Norman, Simen, Rolf, Bernt, Ken Rune, Ottar