Hvor lenge har du hatt sauer av rasen svartfjes?

- Vi begynte med svartfjes i 2012. Høsten 2011 fikk vi lagt inn embryoer fra skotske svartfjes i våre vanlige sauer.

Hvor mange søyer har du?

- Vi har åtte reine svartfjes nå, pluss noen krysninger.

Du har vokst opp med sau, forstår vi. Men hvordan ble interessen din for denne rasen vekket?

- Jeg ble veldig interessert når det var snakk om embryo, særlig når jeg fikk se resultatet i lamminga våren 2012.

Hvilke egenskaper setter du mest pris på hos denne rasen?

- Den er hardfør og klarer seg fint på utmarksbeite, har lette lamminger og kvikke lam.

Hvilke andre raser har du?

- Vi har for det meste NKS og noen krysninger med charollais. I tillegg har vi en liten flokk med farga spæl og noen gammalnorske. Villsauene kutta vi ut i 2011.

Du er vel en av de yngste svartfjeseierne, og har allerede en fartstid i styret.  Hva slags oppgaver har du i den sammenhengen?

- Jeg er kasserer og har kontroll på medlemslister og økonomi.

Vi har forstått at saueholdet på Lende fremdeles er en familieaffære, også etter at Simen har overtatt driften. Vi i svartfjeslaget setter stor pris på å ha ham med i styret, og ønsker ham lykke til med saueholdet!