Ull er gull sies det...... 
Styret i Svartfjeslaget har inngått en samarbeidsavtale med Norilias avdeling Nortura Sandeid, Nyyyt og Oslo Mikrospinneri om å gjøre noe spennende med ull fra Svartfjes.
Ull er gull er et prøve prosjekt som desverre pr dags dato ikke gir noe extra utbetalt  til prudusenten.
Ulla fra alle Nyyyt lamma som ble slaktet på Nortura Sandeid sitt anlegg i september ble sortet ut fra dens vanlige varestrømm og er nå levert til Oslo Mikrospinneri, hvor Svartfjeslaget i smarbeid med Pernille vil jobbe med å spinne  garn av svartfjes.
 

Svartfjeslaget gleder seg til spennende ting fremover.