Innkallingen til årsmøtet finner du her

Dersom du ikke får invitasjonen i posten i løpet av uken, er det mulig vi har mangelfull adresse på deg. Vi ber deg da ta kontakt med noen i styret, så vi har rett adresse.