Bjørnen som ble felt i Telemark.
© Lars Gangås, SNO

En ung hannbjørn ble fredag felt av Statens naturoppsyn (SNO) i grenseområdet mellom Tokke og Vinje kommuner i Telemark. Direktoratet for naturforvaltning (DN) fattet vedtak om å felle bjørnen som en oppfølging av rovviltforliket.

Fellingsvedtaket ble fattet på ettermiddagen torsdag 15. mars, og litt etter klokka 11 fredag ga sporingsarbeidet resultat. Da ble bjørnen skutt, og den døde på stedet. Fellingslaget besto av seks ansatte i SNO og to lokale ressurspersoner. Bjørnen som ble felt ble observert første gang 12. mars.

– Forholdene var svært vanskelige. Fellingslaget tok seg fram til fots og sporet bjørnen på en blanding av skare og barmark i vanskelig og kupert terreng, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen ved rovviltseksjonen i SNO.

Felt for å hindre skade på sau

Stedet der hannbjørnen ble skutt ligger langt unna områder hvor ynglende bjørn har prioritet, og uttaket ble gjort for å forhindre skade på sau i kommende beitesesong. I området hvor bjørnen befant seg ble det dokumentert bjørneskader på sau i september i fjor. Vurderingene ble drøftet med rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) før vedtaket ble fattet.

Vedtaket om å felle bjørnen er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling.

Kart over området hvor bjørnen oppholdt seg. Sirkelen viser hvor bjørnen først ble observert, og krysset viser hvor den ble felt.

Kart over området hvor bjørnen oppholdt seg. Sirkelen viser hvor bjørnen først ble observert, og krysset viser hvor den ble felt.
© Rovbase
Oppdatert: 16.03.2012