Her er nokon av deltakarane på medlemsmøtet på toppen av Gaustatoppen. Toppen er nå støypt med sement slik at den ikkje skal forsvinne.