Dark Overlay

Lokallagsstyre Kviteseid Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Olav Brauti Leder 915 81 764
Hege Bjåland Styremedlem 906 18 225
Mikkel Vadder Varamedlem 906 62 415
Signe Berge Kasserer 900 79 065