Medlemmene i Tinn Sau og Geit kalles inn til årsmøte torsdag 10. januar kl 19.00 på Austbygde Bakeri. Vel møtt til årsmøte og en hyggelig saueprat. Årsmelding og regnskap kan lastes ned i lenkelista ved siden av.

Sakslista er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap og regnskap fra underenheter
 6. Saker med innstillinger fra styret
 7. Valg av leder
 8. Øvrige valg
 9. Valg av utsendinger til årsmøte i Telemark Sau og Geit
 10. Eventuelt
  1. Spørreundersøkelse fra NSG