Medlemmene i Tinn NSG innkalles herved til årsmøte tirsdag 2015-12-01 kl 19.00 ved Austbygde Bakeri.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og regnskap fra underenheter
  6. Saker med innstillinger fra styret
  7. Valg av leder
  8. Øvrige valg
  9. Valg av utsendinger til årsmøte i Telemark NSG
  10. Eventuelt