Det blir årsmøte i Tinn Sau og Geit tirsdag 21. november kl 19.30 på Austbygde Bakeri. Det blir servering og presentasjoner fra Ole Hans Lien og Turid Ree Bjørnerud.

Årsmelding finner du ved å klikke på Årsmeldinger på siden her.

Saker til årsmøtet må sendes inn før fredag 17. november.

Sakslista er som følger:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og regnskap fra underenheter
  6. Saker med innstillinger fra styret
  7. Valg av leder
  8. Øvrige valg
  9. Valg av utsendinger til årsmøte i Telemark Sau og Geit
  10. Eventuelt