Protestaksjon mot departementets ulvevedtak.
Alle som er uenige i dagens ulveforvaltning bør engasjere seg og bli med!
Knut Arne Gjems fra NJFF skal holde appell.
 
Oppmøte kl 13, møtet starter i departementet kl 14.
 
Det blir ingen felles buss, men vi reiser sammen kollektivt.
 
Tog fra Bø kl 10.27 eller Timeekspressen fra Notodden kl 10.20. Vi vil da være i Oslo ca 12.30
 
Send gjerne en tilbakemelding til Jon Aslak (jon.aslak@hotmail.com) eller Ann Kristin.( sauesalongen@gmail.com)
 
 
Sammen er vi sterke
og bygdenorge blir hørt!