Her er invitasjon til årsmøte og årsmeldinga for Telemark sau og geit 2016