Om du ser sau ta kontakt med beitelagsleiaren i området eller ein anna sauebonde som evt. kan gje beskjed til saueeigaren.