Kåringsstart kl 9.00 begge dagar. 

Sjå NSG sin nettside her for innmelding av værlam til kåring og kåringsreglar: 

http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html