Sjå meir informasjon om kurset og påmelding i invitasjonen her.

Hugs påmeldingsfrist 1.oktober!