Det blir arrangera 5 møter i Telemark. 

15.august i Hjartdal på Teleros samdrift. Finn Avdem frå Nortura tek opp tema fôringsstrategi og fôrplanlegging - invitasjon her

Dei andre møta er satt opp på følgande datoar og invitasjon finn du her:

16. august Neslandsvatn

21. august Bø

22. august Fyresdal

29.august Tinn Austbygd