TINE produsentlaget for geit i samarbeid med Telemark sau og geit og Team småfe, Nortura ynskjer å ta kje-middagen til "nye høgder"! 

Her er invitasjonen og meir informasjon om pris og påmelding.

Hugs påmeldingsfrist 16.mai