Telemark sau og geit og Nortura SA inviterar til slaktekurs på Søve (landbruksskule). Lær deg kunsten og slakte!

Påmelding innan 1. oktober, kun 12 deltakarar. 

Les meir her