Utstillinga startar kl. 9.00. 

Auksjonen er etter bedømming av alle værane. Værane kjem frå dei 3 værringane i fylket; Midt Telemark værring, Vest-Telemark værring og Telemark spelværring. Premiering av dei beste værane. 

Sal av mat. 

Velkommen!