Medlemsmøtet som var annonsert 06.02 blir flyttet til 28.02.

Vi er da invitert til Fatlandslakteriet i Oslo for å se på klassifisering av kjøtt. Planen er at vi skal møtes denne dagen på bensinstasjonen ved Momarken, Mysen med felles avreise kl.17.30. Vi fyller opp bilene til noen som kjører. Høsten 2018 hadde vi et medlemsmøte med besøk fra Animalia der vi snakket om klassifisering av kjøtt.
Nå er vi altså på del 2 der vi skal få info videre mens vi ser på slaktet/skrotten på slakteriet.
Dette tema belyser hvor viktig det er å levere de riktige dyra til riktig tidspunkt, -velge ut de riktige dyra til avl og dermed få en så god økonomi som mulig i saueholdet.
Slakteoppgjør blir kanskje mere leselig .

Mer info

Radiobjelle


Vi har fått en forespørsel fra Fylkesmannen om innkjøp av dette utstyret. Vi tilbys gjennom TOS å bestille bjeller som Fylkesmannen betaler, og den enkelte bruker betaler kun for kommunikasjonen/informasjonen fra radioboksen på sauen. Kommunikasjonen skal bygge på det gamle 450 systemet som regnes som veldig driftssikkert og godt utbygget.
Systemet er ment å gi en tidlig varsling når dyra er unormalt urolige eks. ved ubudne gjester på beitet, ligger for lenge stille osv. Årlig kostnad pr klave er estimert til ca. 150 kr pr år.
Er dette interessant for deg melder du fra til styret i løpet av et par uker, som i så fall tar opp en felles bestilling hvis det er stor nok interesse. Spørsmål, ring Ivar Grimstad.

Mer info