Velkommen til årets grillfest i TOS!

 

Fredag 29. juni kl 18.00

hos  Per Søreng på Fossum gård i Trømborg

(Ta av fra RV 22 mot Eidsberg stasjon, Etter ca 600 ta til venstre på

Fossumveien og du ser gården på høyre side.)

TOS stiller med grillmat.

Ta med campingstoler/bord! Ta også med det du ønsker av tilbehør og drikke til grillmaten og servise til å legge maten på.

 

Det blir som vanlig jordbær og kaffe og brus etter grillinga. Det blir loddsalg med mange fine gevinster, så ta med en tykk lommebok.

Håper vi sees på Fossum!           

 

Hilsen styret

Leder                         Sekretær                  Styremedlem                    Styremedlem            Varamedlem            
Ivar Grimstad           Bjørn Brustugun      Ingeborg Vik                     Kari Haug                    Per Søreng
90182824                  99500111                 98222708                          47821473                   91842275