Velkommen til årsmøte i TOS!
Medlemmer med ektefelle/samboer ønskes
velkommen.
Fredag 19. januar 2018 kl 19:00
Fossum gård i Trømborg
Ta av fra RV 22 mot Eidsberg stasjon, Etter ca 600 ta til venstre på
Fossumveien og du ser gården på høyre side.

Det blir  Utlodding (ta med penger), Sodd, kaffe og kaker etter årsmøte.

Se Årsmøte innkalling her