Det blir servert Inderøysodd, kaffe og kaker etter årsmøte. Vi tar også en liten utlodding. Kan du sende en sms til Ivar hvis du har planlagt å komme slik at vi vet omtrent hvor mye mat vi skal lage (hvis du glemmer å sende sms er du uansett velkommen).

Det blir  Utlodding (ta med penger), Sodd, kaffe og kaker etter årsmøte.

Saker som ønskes tas opp må være styret i hende innen 18. januar.

Se årsmøteinnkalling her...