Hos:  Anne Grøndahl og Jon Erik Opsahl

Sted: RV 22 fra Mysen mot Rakkestad. Første
gård på venstre side (etter S – sving).
Trømborgveien 263
Tlf 93407936

Tema: Andre dyr i fjøset
sammen med sauen,
hvordan får vi det til?