Hos:Nina og Arild Johansen Askim

Tema: Vi ser på det nye sauefjøset i lafta tømmer.
Forberedelser til lamming

Sted :Kjør inn Langnes ifra gamle E 18 i
Hurrahølet. Første gårdsvei til
venstre etter innkjøringa til Ihlen
industriområde. Langnesveien 111.