Hos: Laila og Gunnar Lilleåsen Degrnes

Tema: Ull.
Klipping, korrekt innstilling
av klippemaskin

Sted :Fra Rakkestad – ta til venstre mot
”Bjørnstad” i Degernes sentrum. Kjør
forbi krysset som er skiltet mot Nakkim.
Gården ligger på høyre side etter
krysset. Tlf 95087250