Klimakalkulator på sau er nå lansert.
Norsk Sau og Geit arrangerte 30. mars 2023 et nettmøte der kalkulatoren ble presentert.

Møtet ble ledet av Norsk Sau og Geits styremedlem Eivind Såstad Mjøen.

Til dette møtet fikk vi innledninger fra:
•    Prosjektleder Julie Wiik fra Norsk Landbruksrådgivning som er engasjert av   Landbrukets klimaselskap til arbeidet med blant annet klimakalkulatorer.
•    Forsker Bente Aspeholen Åby fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, som har utarbeidet klimakalkulatoren for sau. 

Her kan du se opptak av møtet.

https://www.nsg.no/aktuelt/fikk-du-ikke-med-deg-fagmotet-om-klimakalkulator-sau