Vi ser at flere av sakene som Statsforvalteren i Troms og Finnmark behandler best kan løses mellom kommunen og det/de aktuelle reinbeitedistriktene. Derfor ønsker vi å informere om de ordningene som finnes for konfliktforebygging.

Publisert 07.02.2023

Vi har invitert Statsforvalteren i Trøndelag til å snakke om hvordan de samarbeider med sine kommuner i slike saker. Vi har også med Nordreisa kommune som skal dele sine erfaringer. Det blir i tillegg et innlegg fra landbruksavdelingen hos oss. Vi håper dere finner dette nyttig og ønsker å delta!

Påmelding

Påmelding til seminaret må gjøres innen 9.februar ved å sende e-post til Anne Randa (anran@statsforvalteren.no). Du vil da motta en kalenderinvitasjon med Teams-lenke fredag 10.februar.

Møtet finner sted mandag 13.februar kl.09:30-11:00 på Teams.