Kontaktinformasjon ved rovviltskader

Fylkesmannen har fra og med 1.juni telefonvakt i helgene hvis det skulle oppstå akutte situasjonen med beitedyr og rovvilt.

Får du problemer med rovvilt kan du ta kontakt med Fylkesmannen for mer informasjon om ulike tiltak.

Midler til akutt situasjon
Fylkesmannen har satt av midler om det skulle oppstå en en akutt situasjon i forbindelse med rovviltskader. Det vil si om en finner flere kadaver som er tatt av rovvilt, innenfor et begrenset område, og over et kort tidsrom.

Kontaktinformasjon
Mandag - fredag mellom 8-15 på tlf. 77 64 20 00. Fylkesmannens servicesenter finner ledig saksbehandler.

I helgene fra og med 1.juni til og med 15.oktober har vi telefonvakt fra fredag ettermiddag til søndag kveld på mobil 48 19 74 72.

Kadaverfunn - meld til Statens naturoppsyn
Hvis en finner kadaver eller vil melde om observasjoner av rovvilt, kontakt Statens naturoppsyn ved rovviltkontaktene. Liste over rovviltkontakter finner du lenger ned på siden.

Statens naturoppsyn har laget en håndbok for dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein. Boka kan dere laste ned her, eller bestilles gjennom Direktoratet for naturforvaltning.

 

Liste over rovviltkontakter


Håndbok for dokumentasjon