Søknadsskjema for støtte til klippekurs


NSG kan bidra med følgende til klippekurs:

Det er kun lokallag og fylkeslag i NSG som kan søke om økonomisk støtte til klippekurs.

Alle utgifter i forbindelse med kurs skal faktureres direkte til kursarrangør. Klippeinstruktørene må derfor være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysund for å kunne fakturere lokal- eller fylkeslaget.


Forutsetning for å motta økonomisk støtte til klippekurs:

  • Bruk av minst én sertifisert instruktør
  • Bruk av kursmateriell utgitt av Fagtjenesten for ull/NSG
  • Bruk av evalueringsskjemaer og følge retningslinjer gitt av NSG/Ull- og klipperådet
  • Minst 4 fullførende deltakere pr kurs
  • Kursarrangør må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

NSG prioriterer støtte til B-kurs. Dette for å videreutdanne de som har vært på nybegynnerkurs.

Vi ber med dette alle som er interessert i å arrangere kurs i saueklipping og ullhåndtering om å sende inn søknadsskjema, seinest 31. mai.

Søknaden sendes til: ullogklipp@nsg.no

Saueklipper under NM 2019