Kurs i saueklipping og ullhåndtering

Som tidligere oppfordrer NSG til gjennomføring av kurs i saueklipping og ullhåndtering. Mange har begynt å merke at det kan være vanskelig å få tak i klipper på gården. Vi må derfor jobbe sammen for at det utdannes nye saueklippere og at disse videreutdannes. I klippekurs-sammenheng kan NSG bidra med følgende bistand:

  • Arrangørhåndbok
  • Et dyktig korps med kvalifiserte instruktører
  • Kursmateriell
  • Økonomisk støtte til kurs som fyller bestemte kriterier 


KLIPPEUTSTYR: Godt klippeutstyr er viktig. Foto: Stian Espedal

Mer informasjon og søknadsskjema for økonomisk støtte til kurs finner du her.
 
Nedenfor er det listet opp krav som vil bli stilt for å få økonomisk støtte:

  • Bruk av minst én sertifisert instruktør (fast sats for godtgjørelse)
  • Bruk av kursmateriell utgitt av Fagtjenesten for ull/NSG, ny utgave av digital klippkurs verktøy koster nå kr 550,- per stk.
  • Bruk av evalueringsskjemaer og følge retningslinjer gitt av NSG/Ull- og klipperådet
  • Minst 4 deltakere per kurs
  • Lokal- og fylkeslag som står som arrangør må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha organisasjonsnummer.
  • Ved mange søknader vil områder som ikke har hatt kurs på lenge bli prioritert.

I 2024 vil B – kurs fortsatt prioriteres, dette for å videreutdanne de som har vært på nybegynnerkurs.

Vi ber med dette alle som er interessert i å arrangere kurs i saueklipping og ullhåndtering å sende inn søknadsskjema, seinest 31. mai. 

Søknaden sendes til: ullogklipp@nsg.no 

Les mer om klippekurs HER...