NM startet kl. 08:00 lørdag 8. oktober.

 

Endelig tidsskjema for arrangementet

Deltagerliste pr 6. oktober 2022

Nå er NM-arrangementet i gang på Oppdal!

Telt, scene og klippeutstyr er satt opp og tilskuere er på plass.

Lam fra lokale saueeiere venter bak scena for å bli tatt fram.

 

Resultatlister fredag 7. oktober:

Resultatliste speedklipping

Bildet viser de 3 første på resultatlista i speedklipping, fra høyre Llyr Jones, Dyland Jones og Llyr Evens         

Reslutatlister innledende runder junior- og mellomklassen

Resultatlister lørdag 8. oktober:

Reslultatliste klipping Åpen miks klasse