NSG har laget et sett med utstyr som kåringsdommerne skal bruke ved kåring av værlam i regi av NSG. Saueholderne kan kjøpe det samme utstyret og vurdere ullkvaliteten på egne livdyr. 

Bestilling av ulldømmingssett
Informasjon om utstyret og bestilling.

Sjekklister
Kortfattet instruksjon (sjekkliste) om hva du skal se etter ved kvalitetsbedømmingen, ligger ved settet med utstyr. 

Opplæring
Vi har laget et opplæringsopplegg for kåringsdommerne som inneholder informasjon om bruk av lupa, og vurdering av crossbred ull ("NKS-ull"), kvit spælull og farga spælull.

Vi har også laget opplæringsopplegg for saueholderne som ønsker å bruke lupa for å vurdere ullkvaliteten på egne dyr:

Fagtjenesten for ull i Animalia har laget en video om hvordan du bedømmer spælull.

Ullfellen bedømmes på ullstasjonen i samsvar med Norsk ullstandard .

Denne sida vil bli oppdatert etter hvert som vi lager nytt opplæringsmateriell.